Teknolojideki destekçiniz

Dosya uzantılarının çeşitleri ve anlamları

0 5.696

Bilgisayarda birçok farklı çeşitte dosyalar bulunmaktadır.Bu dosyalar müzik,video,görüntü,metin,ofis uygulaması,sistem dosyası,ses,oyun ve diğer dosya çeşitlerinden biri olabilir.Her bir dosya çeşidinin farklı birer uzantısı bulunmaktadır.Bu uzantıların anlamları açılımları ve işlevleri birbirinden farklıdır.Aynı zamanda tek bir kategoride bulunan dosyanın birden farklı dosya uzantısı da bulunabilmektedir.

 

.exe dosya uzantısı

Microsoft’un Windows işletim sisteminde geliştirilen oyun,program ve uygulamaları çalıştırmak için ihtiyaç duyulan geliştirici dosyalarını etkinleştirme işlemini başlatmak için kullanılan dosyaların uzantısıdır.

.jpg dosya uzantısı

24 Bit renk desteği sunan ve %5 boyut sıkıştırma özelliğine sahip görüntü dosyası uzantısıdır.Dijital fotoğraf ve görüntüleri depolamak için kullanılmaktadır.

.jpeg dosya uzantısı

Bu uzantı var olan görüntünün sadece nasıl kodlanacağını belirtir.Görüntünün saklanması,depolanması için kullanılmaz.

.jfif dosya uzantısı

Bu dosya uzantısı görüntünün farklı platformlarda görüntülenebilmesi için geliştirilmiş.Jpeg dosya uzantısının kullanıcılar arasında yaygınlaşmasından sonra birçok kişi tarafından kullanılmamaya başlanmıştır.

.gif dosya uzantısı

Çok eski bir zaman diliminde geliştirilmiş bir dosya uzantısıdır.Web sitelerinde hareketli görüntüler (animasyonlar) kullanılabilmesi için geliştirilmiş.Bu uzantılı hareketleri görüntülerin görüntü kalitesi oldukça düşük olur.

.webp dosya uzantısı

Bu uzantı jpeg uzantısıyla benzerlik gösterir.Görüntü dosyalarının sıkıştırılmış bir uzantı halidir.Google tarafından geliştirilmiştir.Günümüzde web sitelerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ve kullanım oranında büyük bir artış potansiyeli taşıyan dosya uzantısıdır.

.mp3 dosya uzantısı

Hemen hemen her platformda çalışabilen ve 1990 yıllarında Winamp programı sayesinde yaygınlaşan bir müzik dosyası uzantısıdır.

.mp4 dosya uzantısı

Video dosyalarına ait uzantıdır.Çok kapsamlıdır.Durağan resimler ve alt yazılar gibi diğerler verilerin tek bir çatı altında toplanmasına imkan verir.

.avi dosya uzantısı

Video dosyalarına ait uzantıdır.Ancak mp4 dosya uzantısından farklı olarak herhangi bir sıkıştırma işleminin kullanılmadığı bir dosya uzantısı biçimidir.Bu yüzden .avi uzantılı dosyaların kapladığı alan mp4 uzantılı dosyanın kapladığı alandan çok daha fazladır.Sıkıştırma işlemi uygulanmadığından herhangi bir veri kaybı olmaz.

.ts dosya uzantısı

MPEG-2 ile oluşturulmuş,sıkıştırılmış video uzantısıdır.

.png uzantısı

Kayıpsız bir sıkıştırma işlemi uygulanan görüntü uzantısıdır.Web sitelerinde sıkça kullanılır.Daha çok logo dosyalarının uzantı biçimidir.

.dll uzantısı

Windows işletim sisteminde yüklü olan programlara ait bağımlı bir dosya uzantısıdır.DLL dosyaları sayesinde aynı anda birden fazla program tarafından kullanılabilen kod ve veri içeren dosyaları bulunabilir.Bir program birden fazla fonksiyonunu DLL dosyaları sayesinde yerine getirir.

.iso uzantısı

Bilgisayarlarda kullanılan CD,DVD gibi sürücülerin sanal bir şekilde oluşturulduğunda karşılaşılan dosya uzantısı biçimidir.Bu uzantı,yedekleme ve kurulum işlemleri için kullanılır.

.cfg uzantısı

Herhangi bir programa ait olan CFG uzantılı dosya,o programın yapılandırma dosyasıdır.İçerisinde bulunduğu programın ayarlarının kayıt altına alınmasına sağlar.

.word uzantısı

Windows işletim sisteminde Microsoft’un ofis programı olan Microsoft Word ile oluşturulan dosyaların uzantısıdır.Microsoft Word zengin metin belgesinin oluşturulmasını sağlayan bir ofis programıdır.

.xls uzantısı

Windows işletim sisteminde tablo,grafik vb. tablolar oluşturmak için kullanılan Microsoft’un ofis programı olan Excel programıyla oluşturulan dosyaların uzantısıdır.

.ppt uzantısı
Windows işletim sisteminde Microsoft Power Point ile oluşturulmuş dosyanın uzantısıdır.Bu dosyalar slayt sunumları için kullanılır.
.pptx uzantısı

Microsoft Power Point programının 2007 yılından sonra kullandığı dosya uzantısıdır.

.js uzantısı

JavaScript dili kullanarak oluşturulmuş bir belgenin uzantısıdır.JavaScript dili çeşitli programların ve işlevsel uygulamaların yapılması,web tabanlı uygulamalarda kullanılan bir kodlama dilidir.

.al uzantısı

Daha çok Avrupa’da kullanılan bir ses dosyası uzantısıdır.A-Law sıkıştırılmış bir ses dosyası uzantısıdır.

.txt uzantısı

Metin belgesi olarak oluşturulan dosyaların uzantısıdır.

.pdf uzantısı

Türkçe’de Taşınabilir Belge Biçimi olarak isimlendirilmektedir.Windows,Mac,Linux işletim sistemlerinde açılabilen ve platformlar arasında oldukça kolay bir şekilde taşınabilen yazdırılabilir belge uzantısıdır.

.rar uzantısı

Windows işletim sisteminde oldukça popüler olan WinRAR programıyla sıkıştırılmış arşiv ve dosyalar için geçerli olan dosya uzantısıdır.

.zip uzantısı

Sıkıştırılmış klasör veya arşivlerin uzantısıdır.WinRAR programıyla benzerlik taşımaktadır.

.psd uzantısı

Adobe yazılımlarından Photoshop programıyla oluşturulmuş ön tanımlı dosyaların uzantısıdır.İnternet üzerinde bulunan hazır logo,broşürler PSD uzantısıyla bulunmaktadır.Bu uzantılı dosyalar tekrar düzenlenerek yeni ve kolay çalışmalar yapılması sağlanmaktadır.

.php uzantısı

PHP bir kodlama dilidir.Bu kodlama diliyle oluşturulan dosyalar php uzantısıyla kaydedilmektedir.Dinamik web sayfaları için bu dil kullanılmaktadır.

.css uzantısı

HTML diline benzer olan CSS diliyle oluşturulan stil dosyaların uzantısıdır.HTML ile oluşturulan çalışmalara görsel zenginlik eklemeye yarayan CSS diline ait dosya uzantısıdır.

.html uzantısı

İçerisinde HTML diliyle oluşturulmuş metinlerin dosya uzantısıdır.HTML dili,İnternet sayfalarında yapılan çalışmalarda kullanılan bir dildir.

.mov uzantısı

QuickTime oynatıcı programı tarafından oluşturulan,MPEG-4 ile sıkıştırılmış film ve görüntü dosyası uzantısıdır.Apple tarafından geliştirilmiştir.

.wav uzantısı

Microsoft ve IBM tarafından ortak bir çalışmayla geliştirilen WAV uzantısı,sıkıştırılmış yada sıkıştırılmamış ses dosyası uzantısıdır.Ancak genelde sıkıştırılmamış WAV uzantısı tercih edilmektedir.WAV ses dosyaları hem sıkıştırılmış hemde sıkıştırılmamış ses içeriği bulundurabilir.Bu yüzden WAV dosyaları genelde büyük boyutlu ve yüksek kaliteye sahip ses dosyalarıdır.

.dmg uzantısı

Mac işletim sisteminde kullanılan bir dosya uzantısıdır.Windows işletim sisteminde sanal CD kurulum sürücüsü oluşturmayı sağlayan ISO uzantısıyla benzer işlevde kullanılmaktadır.

.flv uzantısı

Adobe Flash Player programının ön tanımlı video uzantısıdır.Bu uzantı sadece Adobe’de olmamak üzere Youtube sitesi de dahil birçok internet sayfasında video oynatıcısı bulunan tüm sitelerde kullanılan bir video biçimi uzantısıdır.

.doc uzantısı

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft World programıyla kaydedilmiş dosyaların uzantısıdır.Microsoft World,zengin metin belgesi oluşturmayı sağlayan bir ofis programıdır.

.svg uzantısı

Matematiksel ifadelerin kullanılmasını sağlayan vektör görsel dosyası uzantısıdır.Eski ve açık standardı olan bir uzantıdır.Bununla birlikte tarayıcı programları tarafından kullanılan ve desteklenen bir dosya uzantısıdır.