Teknolojideki destekçiniz

Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar

0 1.674

Kadınlar ve erkekler arasındaki farklar sadece insan bedenindeki farklılıklarla sınırlı kalmamaktadır.Her insanın cinsiyeti olduğu gibi insan beyninin de cinsiyeti bulunmaktadır.Yalnız buradaki “beyin cinsiyeti” kavramı doğrudan insanın cinsiyetiyle bağlı olan bir kavram değildir.Yani kadınlar,kadın cinsiyetine sahip beyinlere,erkeklerse erkek cinsiyetine sahip beyinlere sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.Bu durum her ne kadar istisnalar içerse de yapılan araştırmalar sonucunda erkek beyinleriyle kadın beyinleri arasında çeşitli biyolojik farklılıklar tespit edilmiştir.

 

Dilerseniz Haber Türk televizyon kanalında yayınlanan bir programda Prof. Dr. Sinan Canan’ın bu konu hakkındaki konuşmasını Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz…

 

KADIN VE ERKEK BEYNİ FAALİYETLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

 

 

Araştırmak için kadınlar ve erkekler bir testte tabi tutuluyor.Test gereği kadınlara da erkeklere de çeşitli kadın/erkek yüz ifadeleri gösteriliyor.Bu yüz ifadeler son derece basit olup mutlu,mutsuz,sinirli,huzurlu,üzgün ve benzeri ifadeler içeriyor.Teste katılan kadın ve erkeklere bu yüz ifadelerinin hangi duyguyu taşıdıkları soruluyor.

Teste katılan erkek ve kadınların hemen hemen hepsi aynı isabetli cevabı veriyor.Ancak cevaplar aynı olmasına rağmen beyin faaliyetleri incelendiği zaman kadınlarla erkeklerin arasındaki düşünce ve cevaplama farkı,kısaca beyinlerindeki biyolojik farklılık tespit ediliyor.

 

 

Yukarıdaki görsel kadın ve erkek beynindeki faaliyetleri göstermektedir.Bu görüntü kuş bakışı olup görselin en üst tarafı,beynin en ön tarafını göstermektedir.Sarı veya turuncuya yakın olan bölümlerse beyinde faaliyet gösteren kısmı ifade etmektedir.Beynin arka tarafındaki sarı kısım (faaliyet gösteren kısım) görme işleminin gerçekleştirildiği kısımdır.

 

Bu kısımda kadın beyniyle erkek beyni arasında herhangi bir farklılık gözükmemektedir.Görselin sağ ve sol taraftaki sarı olan kısımlar ise beynin yorumlama yaptığı ve bu alanda faaliyet gösterdiği kısmı ifade etmektedir.Bu alanda da kadın ile erkek beyni arasında pek bir fark bulunmamaktadır.

 

Görselde beynin ortasında olan kısımdaki sarı olarak gözüken kısımsa duyguları ifade etmektedir.Burada kadın beyni ile erkek beyni arasındaki fark,belirgin bir şekilde gözükmektedir.Bu bölümde kadın beyni faaliyet gösterip beynin orta kısmında sarı görüntülerin oluşması sağlanırken erkek beyninde orta kısım,zifir siyahı olup herhangi bir faaliyet göstermemektedir.

 

 

Görselde ki orta kısım duyguların devreye girdiği kısımdır.Kadın beyninde bu bölüm faaliyet gösterirken erkek beyninde herhangi bir faaliyet gözükmemektedir.Aslında bu durumun yapılan testte verilen cevaplarda ki ayrıntıyı açıklamaktadır.Her ne kadar yapılan testte erkek ve kadınlar aynı cevabı verse de aslında aralarında bir farklar bulunmaktadır.

 

Örneğin testte üzgün bir yüz ifadesi gören erkek ve kadınların cevabında kadınlar,empati duygunu kullanarak cevap verirken erkeklerse sadece gördüğü şeyin cevabını vermiştir.Beynin bu bölümündeki faaliyet farklılığı sebebiyle kadınlar erkeklere “beni hiç anlamıyorsun” ve “sen bir odunsun” gibi ifadeler kullanmaktadır.Çünkü erkek beyni çözüm odaklı çalışırken kadınlarda duygular devreye girmektedir.

 

NEDEN ERKEK VE KADIN BEYNİ FARKLI FAALİYETLER GÖSTERİR ?

 

Bunu çok basit bir şekilde açıklayalım.İlkel bir toplum düşünün.Ev yok,teknolojik aletler yok,modern hayat yok,modern toplumun sosyal alanları yok.Bu ilkel toplumda yemek için avcılık yapılmaktadır.Ayrıca modern silahlarda bulunmamaktadır.

 

Bu şekilde hayat süren ilkel bir toplumda dünyaya gözlerini açmış bir bebek düşünün.Bu bebek son derece aciz olup bütün ihtiyaçlarını gidermek için birine ihtiyaç duymaktadır.Aynı zamanda bebekler herhangi bir işi kendi başına beceremedikleri için sürekli olarak birine ihtiyaç duymaktadır.

 

 

Bu yüzden bir bebeğin hayatına devam edebilmesi için onun halinden anlayan,onunla duygusal bir bağ kurabilen canlıya ihtiyaç duymaktadır.Bu yüzden beyindeki duygusal faaliyetlerin olması sebebiyle kadınların bebeklere bakma,bir insan yetiştirme bakımından erkeklere göre daha el verişli olması sağlanır.

 

Aynı şekilde beslenme ihtiyacı olduğu için ilkel toplumda avcılık yapılacağından bahsetmiştik.Avcılık yapılırken avcının av ile arasında duygusal bir bağ kurmaması gerekmektedir.Acıma,merhamet ve şefkat gibi duyguların rafa kaldırılıp mızrakla avlandıktan sonra besin ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.Erkek beyninde,duygusal bölümde herhangi bir faaliyet gösterilmediği için erkekler avcılık yapma konusunda kadınlardan daha elverişlidir.

 

İnsan vücudunda erkek üreme organı ve kadın üreme organı arasındaki farklılık nasıl üreme ve yeni bireyin oluşmasını sağlıyorken,erkek beyni ve kadın beyni arasındaki biyolojik farklılıkta yaşam döngüsündeki olması gereken standart düzeni sağlamaktadır.

 

ERKEK BEYNİ VE KADIN BEYNİ ARASINDA HANGİSİ DAHA ÜSTÜNDÜR ?

 

Toplum içerisinde birçok kişi tarafından “kadınlar daha zekidir” gibi ifadeler duymuş olabilirsiniz.Ancak bu ifade doğru değildir.Çünkü kadın beyni ve erkek beyni arasında herhangi bir üstünlük söz konusu değildir.Biri diğerinden daha iyi yada daha kötü olarak,kadın ve erkek beynini ayırmak ve üstün olduğunu ifade etmek doğru bir nitelendirme olmayacaktır.

 

Kadın ve erkek beyni arasında herhangi bir üstünlük söz konusu değildir.Sadece biyolojik farklılıklar bulunmaktadır.Bu farklılıktan kaynaklanan erkek ve kadın arasında çeşitli alanlarda daha becerikli olma durumu gerçekleşmektedir.

 

 

Örneğin kadınlar,kadın beynine sahip olan bireyler,algı ve farkındalık açısından erkeklerden daha yeteneklidir.Bunun sebebiyse kadın beyninin orta kısmında “duygu bölümünde” faaliyet gösteriyor olmasıdır.Bu yüzden kadınlar yalan söyleyen birini kolay bir şekilde ayırt edebilir.Bunu iç güdüsel olarak yaparlar ancak bu durum yine beyin faaliyetindeki farklılıkla açıklanmaktadır.

 

Ancak yine kadınlar araba sürme konusunda daha yeteneksizdir.Çünkü erkekler,erkek beyinli bireyler,üç boyutlu düşünebilme ve çözüme ulaşma konusunda kadın beynine göre daha yeteneklidir.Kadın ve erkek beyni arasında bu tarz farklı alanlarda daha yetenekli ve becerikli olma durumu söz konusu olsa da genel anlamda herhangi bir üstünlük durumu bulunmamaktadır.